วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > “ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างปรับปรุงห้องทำงานผู้บริหารระดับสูง (รธส.) อาคาร 1 ชั้น 2 (ฝั่งทิศเหนือ) ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ โดยวิธีคัดเลือก”

“ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างปรับปรุงห้องทำงานผู้บริหารระดับสูง (รธส.) อาคาร 1 ชั้น 2 (ฝั่งทิศเหนือ) ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ โดยวิธีคัดเลือก”

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content