วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงด้านหน้าอาคาร (Look and Feel) ธนาคารออมสินสาขาสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงด้านหน้าอาคาร (Look and Feel) ธนาคารออมสินสาขาสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content