วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > “ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาเพื่อวิจัยและพัฒนามาตรฐานความรู้ที่พึงประสงค์กระบวนการสอบประมวลความรู้ผ่านระบบ e-Testing และคลังข้อสอบ โดยวิธีคัดเลือก”

“ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาเพื่อวิจัยและพัฒนามาตรฐานความรู้ที่พึงประสงค์กระบวนการสอบประมวลความรู้ผ่านระบบ e-Testing และคลังข้อสอบ โดยวิธีคัดเลือก”

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content