วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบและผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ และวีดิทัศน์ โครงการองค์ความรู้ ต้นแบบเพื่อสร้างความเข้มแข็งและแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างยั่งยืน โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบและผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ และวีดิทัศน์ โครงการองค์ความรู้ ต้นแบบเพื่อสร้างความเข้มแข็งและแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างยั่งยืน โดยวิธีคัดเลือก

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content