วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ระบบงาน Test Tools สำหรับใช้ในการพัฒนาและทดสอบระบบงาน BASE๒๔ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ระบบงาน Test Tools สำหรับใช้ในการพัฒนาและทดสอบระบบงาน BASE๒๔ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วงเงินงบประมาณ

9,961,337.00

วันที่ประกาศ : 10 ม.ค. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร