วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลระบบสาธารณูปโภค ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ (ไม่รวมอะไหล่) ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลระบบสาธารณูปโภค ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ (ไม่รวมอะไหล่) ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วงเงินงบประมาณ

4,815,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

3,531,000.00

วันที่ประกาศ : 1 ธ.ค. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร