วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > “ประกาศผลผู้ชนะ ดำเนินการจ้างผลิตและวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารในรายการ Four Space By GSB ทางสถานีโทรทัศน์ TNN24 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์ “

“ประกาศผลผู้ชนะ ดำเนินการจ้างผลิตและวางสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจและภาพลักษณ์ธนาคารในรายการ Four Space By GSB ทางสถานีโทรทัศน์ TNN24 โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์ “

วงเงินงบประมาณ

4,729,400.00

วันที่ประกาศ : 16 ส.ค. 2561

ดาวน์โหลดเอกสาร