วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > จ้างที่ปรึกษากฎหมาย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินงานตามสัญญาให้บริการ รวมถึงนิติกรรมสัญญาและ/หรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แชนด์เล่อร์ เอ็มเอชเอ็ม จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 481,500.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

จ้างที่ปรึกษากฎหมาย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินงานตามสัญญาให้บริการ รวมถึงนิติกรรมสัญญาและ/หรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง ผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ บริษัท แชนด์เล่อร์ เอ็มเอชเอ็ม จำกัด โดยเสนอราคาเป็นเงิน 481,500.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

วงเงินงบประมาณ

491,006.25

วันที่ประกาศ : 18 ส.ค. 2563
Skip to content