วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างพัฒนาระบบงาน CBS ให้รองรับการรับชำระเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตผ่าน PD Teller โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างพัฒนาระบบงาน CBS ให้รองรับการรับชำระเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตผ่าน PD Teller โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วงเงินงบประมาณ

3,464,310.00

วันที่ประกาศ : 25 เม.ย. 2561

ดาวน์โหลดเอกสาร