วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > “ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาดำเนินการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม พร้อมบันทึกข้อมูลเพื่อจัดทำดัชนีความเชื่อมั่oเศรษฐกิจฐานราก และผลสำรวจความคิดเห็น (Poll) ปี 2561 “

“ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาดำเนินการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม พร้อมบันทึกข้อมูลเพื่อจัดทำดัชนีความเชื่อมั่oเศรษฐกิจฐานราก และผลสำรวจความคิดเห็น (Poll) ปี 2561 “

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content