วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผลการสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน พร้อมติดตั้ง ณ ธนาคารออมสินสาขาเทิง จังหวัดเชียงราย จำนวน 6 เครื่อง

ประกาศผลการสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน พร้อมติดตั้ง ณ ธนาคารออมสินสาขาเทิง จังหวัดเชียงราย จำนวน 6 เครื่อง

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content