วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผลการประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 80 เครื่อง ระยะเวลา 3 ปี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศผลการประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 80 เครื่อง ระยะเวลา 3 ปี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วงเงินงบประมาณ

14,616,000.00

วันที่ประกาศ : 15 พ.ค. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร