วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > “ประกาศผลการประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เครื่องรับบัตร (Mobile Point of Sale : MPOS) สำหรับให้บริการระบบงานร้านค้ารับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ “

“ประกาศผลการประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เครื่องรับบัตร (Mobile Point of Sale : MPOS) สำหรับให้บริการระบบงานร้านค้ารับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ “

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content