วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > “ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่า จำนวน 25 คัน ระยะเวลา 5 ปี (60 เดือน) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์”

“ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่า จำนวน 25 คัน ระยะเวลา 5 ปี (60 เดือน) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์”

วงเงินงบประมาณ

41,730,000.00

วันที่ประกาศ : 14 มี.ค. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร