วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่าย หรือเทียบเท่า เพื่อทดแทนคันเดิมที่ครบอายุการใช้งาน จำนวน 14 คัน ระยะเวลา 5 ปี (60 เดือน) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)

ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่าย หรือเทียบเท่า เพื่อทดแทนคันเดิมที่ครบอายุการใช้งาน จำนวน 14 คัน ระยะเวลา 5 ปี (60 เดือน) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content