วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > “ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจสอบลายมือชื่อและหลอดไฟเครื่องตรวจสอบลายมือชื่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) “

“ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจสอบลายมือชื่อและหลอดไฟเครื่องตรวจสอบลายมือชื่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) “

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content