วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องรับรายการบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) จำนวน 2,000 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องรับรายการบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) จำนวน 2,000 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วงเงินงบประมาณ

27,606,000.00

วันที่ประกาศ : 15 มิ.ย. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร