วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบตรวจจับและแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System) ธนาคารออมสินสำนักงาน/สาขา/สาขาย่อย (แบบรวมอะไหล่) ระยะเวลา 4 ปี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบตรวจจับและแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System) ธนาคารออมสินสำนักงาน/สาขา/สาขาย่อย (แบบรวมอะไหล่) ระยะเวลา 4 ปี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วงเงินงบประมาณ

2,828,496.00

วันที่ประกาศ : 16 ก.พ. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร