วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > “ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ “

“ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ “

วงเงินงบประมาณ

21,260,000.00

วันที่ประกาศ : 12 มิ.ย. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร