วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ยกเลิกประกาศ > ประกาศธนาคารออมสิน เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก งานจ้างทำบูธงานมหกรรมการเงินหาดใหญ่ ครั้งที่ 10 (ประจำปี 2563) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

ประกาศธนาคารออมสิน เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก งานจ้างทำบูธงานมหกรรมการเงินหาดใหญ่ ครั้งที่ 10 (ประจำปี 2563) โดยวิธีพิเศษเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

1,767,453.11

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,767,453.11

วันที่ประกาศ : 17 ส.ค. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร