วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > เปลี่ยนแปลงประกาศ > ประกาศธนาคารออมสิน เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศประกวดราคาซื้อ Access Switch สำหรับ Data Center พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

ประกาศธนาคารออมสิน เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศประกวดราคาซื้อ Access Switch สำหรับ Data Center พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

6,302,400.00

วันที่ประกาศ : 3 ก.ค. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content