วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา > ประกาศธนาคารออมสิน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ และให้คำปรึกษาในการทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศธนาคารออมสิน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ และให้คำปรึกษาในการทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยวิธีคัดเลือก

วันที่ประกาศ : 1 ม.ค. 2513

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content