วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้ออุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารสำหรับ DC และ DR เพิ่มเติม พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี สำหรับโครงกปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายสื่อสารและความปลอดภัยสารสนเทศ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศจัดซื้ออุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารสำหรับ DC และ DR เพิ่มเติม พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี สำหรับโครงกปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายสื่อสารและความปลอดภัยสารสนเทศ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วงเงินงบประมาณ

18,708,109.00

วันที่ประกาศ : 12 มิ.ย. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร