วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจ้ดจ้าง ประกวดราคาเช่าสิทธิ์การใช้งาน Software Microsoft Project Online ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจัดซื้อจ้ดจ้าง ประกวดราคาเช่าสิทธิ์การใช้งาน Software Microsoft Project Online ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วงเงินงบประมาณ

1,640,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,293,100.00

วันที่ประกาศ : 26 ต.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content