วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > “ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง จ้างออกแบบสำหรับก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาปลาปาก จังหวัดนครพนม โดยวิธีคัดเลือก “

“ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง จ้างออกแบบสำหรับก่อสร้างอาคารสำนักงานธนาคารออมสินสาขาปลาปาก จังหวัดนครพนม โดยวิธีคัดเลือก “

วงเงินงบประมาณ

720,510.00

วันที่ประกาศ : 15 มี.ค. 2560

ดาวน์โหลดเอกสาร