วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง จ้างปรับปรุงพื้น EPOXY บริเวณพื้นห้องไฟฟ้า อาคาร 18 ชั้น 1 และชั้น 2 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง จ้างปรับปรุงพื้น EPOXY บริเวณพื้นห้องไฟฟ้า อาคาร 18 ชั้น 1 และชั้น 2 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วงเงินงบประมาณ

730,792.88

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

730,792.88

วันที่ประกาศ : 9 ก.ค. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content