วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกวดราคาเช่าใช้ระบบจำลองการทดสอบสำหรับ Mobile Application ระยะเวลา 24 เดือน โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกวดราคาเช่าใช้ระบบจำลองการทดสอบสำหรับ Mobile Application ระยะเวลา 24 เดือน โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

9,800,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

9,800,000.00

วันที่ประกาศ : 2 ก.พ. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content