วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง จ้างพัฒนาระบบงานให้บริการรับฝากและเก็บรักษาหลักทรัพย์ (Custodian) โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง จ้างพัฒนาระบบงานให้บริการรับฝากและเก็บรักษาหลักทรัพย์ (Custodian) โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

12,065,409.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

12,065,409.00

วันที่ประกาศ : 11 ม.ค. 2567

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content