วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ออกกำลังกายเพื่อทดแทนครุภัณฑ์เดิม ปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ออกกำลังกายเพื่อทดแทนครุภัณฑ์เดิม ปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วงเงินงบประมาณ

2,749,100.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

2,748,830.00

วันที่ประกาศ : 1 ธ.ค. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content