วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ซื้อพร้อมติดตั้งระบบโสตทัศนูปกรณ์ อาคาร 32 ชั้น ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ซื้อพร้อมติดตั้งระบบโสตทัศนูปกรณ์ อาคาร 32 ชั้น ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วงเงินงบประมาณ

44,950,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

44,950,000.00

วันที่ประกาศ : 9 พ.ย. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content