วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานธนาคารออมสินสาขาหัวหมาก กรุงเทพฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานธนาคารออมสินสาขาหัวหมาก กรุงเทพฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วงเงินงบประมาณ

6,816,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

6,816,000.00

วันที่ประกาศ : 18 ต.ค. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content