วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง จ้างเหมาบริการ Endpoint Detection and Response (EDR) และ e-mail Security Gateway ระยะเวลา 36 เดือน โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง จ้างเหมาบริการ Endpoint Detection and Response (EDR) และ e-mail Security Gateway ระยะเวลา 36 เดือน โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

148,038,100.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

147,600,000.00

วันที่ประกาศ : 12 ต.ค. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content