วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เช่าใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน LOPs ระยะเวลา 60 เดือน โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เช่าใช้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน LOPs ระยะเวลา 60 เดือน โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

300,000,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

300,000,000.00

วันที่ประกาศ : 18 เม.ย. 2566

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content