วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกวดราคาซื้อและพัฒนาระบบงานรองรับ TFRS 17 พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี (ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกวดราคาซื้อและพัฒนาระบบงานรองรับ TFRS 17 พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี (ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

87,961,800.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

87,954,400.00

วันที่ประกาศ : 12 ต.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content