วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ซื้ออุปกรณ์ Hard disk เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบ Internet Virtualization Server พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 2 ปี โดยวิธีสอบราคาเพื่อการพาณิชย์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ซื้ออุปกรณ์ Hard disk เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบ Internet Virtualization Server พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 2 ปี โดยวิธีสอบราคาเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

1,508,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,508,000.00

วันที่ประกาศ : 30 ส.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร