วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ Mobile endpoint security จำนวน 20,300 Users ระยะเวลา 3 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ Mobile endpoint security จำนวน 20,300 Users ระยะเวลา 3 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

94,273,200.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

93,542,400.00

วันที่ประกาศ : 2 ส.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content