วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 37 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 37 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วงเงินงบประมาณ

999,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

841,287.50

วันที่ประกาศ : 16 มิ.ย. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร