วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง จ้างปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง จ้างปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วงเงินงบประมาณ

2,446,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

2,446,000.00

วันที่ประกาศ : 8 มิ.ย. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content