วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องจ้างพัฒนาระบบงาน e-Withholding Tax โดยวิธีการเพื่อการพาณิชย์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องจ้างพัฒนาระบบงาน e-Withholding Tax โดยวิธีการเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

6,051,240.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

6,051,240.00

วันที่ประกาศ : 9 มี.ค. 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content