วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง จ้างขนส่งเหรียญกษาปณ์ โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง จ้างขนส่งเหรียญกษาปณ์ โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

49,000,200.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

34,475,400.00

วันที่ประกาศ : 30 ก.ย. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content