วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างผลิตบัตรพลาสติกแบบ Dual Interface Debit Card และส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตบัตร (ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างผลิตบัตรพลาสติกแบบ Dual Interface Debit Card และส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตบัตร (ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

75,920,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

75,896,000.00

วันที่ประกาศ : 16 ก.ย. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content