วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง สอบราคาเช่าใช้บริการ Cloud Service พร้อมอุปกรณ์รองรับระบบเว็บไซต์ธนาคารออมสิน ระยะเวลา 12 เดือน (ครั้งที่ 2)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง สอบราคาเช่าใช้บริการ Cloud Service พร้อมอุปกรณ์รองรับระบบเว็บไซต์ธนาคารออมสิน ระยะเวลา 12 เดือน (ครั้งที่ 2)

วงเงินงบประมาณ

997,100.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

996,382.00

วันที่ประกาศ : 4 ส.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content