วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องจ้างผลิตแก้วน้ำก้นแปดเหลี่ยม เพื่อเป็นของแจกวาระปีใหม่ (ชิ้นเล็ก) ประจำปี 2565 โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องจ้างผลิตแก้วน้ำก้นแปดเหลี่ยม เพื่อเป็นของแจกวาระปีใหม่ (ชิ้นเล็ก) ประจำปี 2565 โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

26,000,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

26,000,000.00

วันที่ประกาศ : 27 ก.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content