วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง จ้างทำซองพลาสติกใส่สมุดเงินฝากและสลากออมสิน โดยวิธีสอบราคาเพื่อการพาณิชย์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง จ้างทำซองพลาสติกใส่สมุดเงินฝากและสลากออมสิน โดยวิธีสอบราคาเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

1,710,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,710,000.00

วันที่ประกาศ : 30 มิ.ย. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร


Skip to content