วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ Next Generation Firewall for PCI DSS สำหรับ DC และ DR พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ Next Generation Firewall for PCI DSS สำหรับ DC และ DR พร้อมจ้างบำรุงรักษาระยะเวลา 4 ปี โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

28,300,800.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

28,195,200.00

วันที่ประกาศ : 18 พ.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร