ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง สอบราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ไม่มีหมายเลข จำนวน 23 แบบพิมพ์ – Government Savings Bank

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง สอบราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ไม่มีหมายเลข จำนวน 23 แบบพิมพ์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง สอบราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ไม่มีหมายเลข จำนวน 23 แบบพิมพ์

วงเงินงบประมาณ

3,545,300.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

3,545,300.00

วันที่ประกาศ : 5 มี.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร