วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างผลิตบัตรพลาสติกแบบ Dual Interface Debit Card และส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตบัตร โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างผลิตบัตรพลาสติกแบบ Dual Interface Debit Card และส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตบัตร โดยวิธีประกวดราคาเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

113,880,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

65,419,800.00

วันที่ประกาศ : 28 ม.ค. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร