วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง จ้างผลิตจดหมายแจ้งลูกค้าบัตรเครดิต/สินเชื่อบัตรเงินสด โดยวิธีสอบราคาเพื่อการพาณิชย์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง จ้างผลิตจดหมายแจ้งลูกค้าบัตรเครดิต/สินเชื่อบัตรเงินสด โดยวิธีสอบราคาเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

1,946,000.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,946,000.00

วันที่ประกาศ : 23 พ.ย. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร