วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมน้ำรั่วซึมอาคาร 15 ชั้นดาดฟ้า (อาคาร 100 ปี) ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมน้ำรั่วซึมอาคาร 15 ชั้นดาดฟ้า (อาคาร 100 ปี) ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วงเงินงบประมาณ

1,365,900.00

วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง ( ราคากลาง )

1,365,900.00

วันที่ประกาศ : 14 ส.ค. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร