วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศขาย > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง จ้างจัดทำสื่อการเรียนรู้และสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัย ไซเบอร์ (Cybersecurity Awareness) ปี 2563 โดยวิธีสอบราคาเพื่อการพาณิชย์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง จ้างจัดทำสื่อการเรียนรู้และสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัย ไซเบอร์ (Cybersecurity Awareness) ปี 2563 โดยวิธีสอบราคาเพื่อการพาณิชย์

วงเงินงบประมาณ

2,994,545.45

วันที่ประกาศ : 20 ก.ค. 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร